SEMAFOR ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Ova baza podataka nudi pretragu OCD iz timočke krajine iz borskog i zaječarskog okruga, sa podacima o kapacitetima i iskustvu organizacija angažovanih na ruralnom razvoju.


Odaberi sedište organizacije

Odaberi sektor delovanja      

Odaberi godinu osnivanja     

Info Semafor je ocenjen na osnovu sledećih kriterijuma:
Broj članova i volontera
0 - crveno svetlo
1-3 - žuto svetlo
>3 - zeleno svetlo
Broj realizovanih projekata i volonterskih akcija
0 - crveno svetlo
1-3 - žuto svetlo
>3 - zeleno svetlo
Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou
0 - crveno svetlo
1-3 - žuto svetlo
>3 - zeleno svetlo
Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja
Ništa nije objavljeno - crveno svetlo
Objavljen tim - žuto svetlo
Objavljen tim, članovi upravniog odbora, ime zastupnika - zeleno svetlo
Izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti
Ništa nije objavljeno - crveno svetlo
Objavljen 1-2 dokumenata - žuto svetlo
Objavljeno više od 2 dokumenta - zeleno svetlo
Strateški planovi, smernice razvoja, članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja
Ništa nije objavljeno - crveno svetlo
Objavljen jedan od dokumenata (plan ili članstvo) - žuto svetlo
Objavljeno više od jednog dokumenta - zeleno svetlo


Broj zaposlenih
Broj volontera


Godišnji obrt
Izvori prihoda
Odnos prihoda od donacija i drugih prihoda
Odnos broja zaposlenih i godišnjeg prihoda
Broj realizovanih projekata
Broj volonterskih akcija
Za komentare u vezi kriterijuma pišite na office@resurscentar.rs

Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske