Gde radimo


U fokusu našeg delovanja je područje istočne Srbije smešteno na Homoljskim planinama između reke Dunav i granice sa Rumunijom na severu, ušća reke Pek u Dunav na zapadu, granice sa Bugarskom na istoku i reke Crni Timok na jugu. Ovo područje obuhvata populaciju od oko 200.000 ljudi koji žive u opštinama Borskog i Braničevskog okruga.
U Borskom okrugu to su opštine: Majdanpek, Bor, Kladovo i Negotin a u Braničevskom okrugu: opštine Kučevo, Žagubica i Golubac.

Populaciju Donjeg podunavlja čine lokalne zajednice koje se u ruralnim sredinama tradicionalno bave poljoprivredom i stočarstvom, dok je u urbanim sredinama zastupljena mono-privreda, bazirana na velikim industrijskim kompanijama poput Rudnika bakra Bor i Majdanpek, Hidroelektrane Đerdap, Hemijske industrije Prahovo kod Negotina i sl.

Na teritoriji Homoljskih planina živi preko 20 nacionalnih manjina i etničkih zajednica od kojih su najbrojniji: Vlasi, Crnogorci, Rumuni, Bugari, Makedonci, Hrvati, Mađari…
Pogledajte galeriju fotografija lokalnih zajednica u kojima radimo.