Cigla-po-Cigla: Izgradnja održive sigurne kuće u istočnoj Srbiji


CIGLA-PO-CIGLA: IZGRADNJA ODRŽIVE SIGURNE KUĆE U ISTOČNOJ SRBIJI


20.04.2017. Republički javni tužilac ne reaguje na preporuke

UG "Resurs centar" Majdanpek posle jednogodišnjeg rada uspešno završilo projekat "Cigla po cigla - izgradnja održive sigurne kuće u istočnoj Srbiji", koji je realizovan uz finansijsku podršku EU i opštine Majdanpek. U minulih godinu dana problem nasilja u porodici, kao i nepostojanje sigurne kuće u Borskom i Zaječarskom okrugu predstavljen je donosiocima odluka u svih osam opština dva okruga, a pokrenuta je i kampanja za osnivanje prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja.

Izvor: "Danas"


Pogledaj više
08.03.2017. Opština Majdanpek i zvanično podržala osnivanje Sigurne kuće u Majdanpeku

Na sednici održanoj 06.03.2017.god. Opštinsko veće Opštine Majdanpek usvojilo je Odluku o podršci projektu “Sigurna kuća istočna Srbija” kojim je Centar za socijalni rad aplicirao za sredstva kod Evropske unije. Prostor za prihvatilište za žrtve nasilja obezbeđen je u centru grada a ukoliko se projekat realizuje, predviđena je adatacija prostorija koje će moći da prime i do 25 lica.

Centar za socijalni rad će nakon što se ispune uslovi u pogledu infrastrukture, podneti zahtev za licenciranje usluge prihvatilišta za žrtve nasilja, čime bi se stekli uslovi za početak pružanja usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.02.12.2016. Analiza zakonskih mehanizama za zaštitu od nasilja u porodici

Objavljena je analiza zakonskih mehanizama za zaštitu od nasilja u porodici.

Preuzmite Analizu primena načela oportuniteta i zaštitnih mera.


25.11.2016. Počela je kampanja za osnivanje sigurne kuće u Timočkom regionu

Pogledajte promotivni spot kampanje "Cigla-po-Cigla" za prikupljanje sredstava za osnivanje sigurne kuće u istočnoj Srbiji.
04.11.2016 Okrugli sto: Zakonski mehanizmi za zaštitu od nasilja u porodici

Na okruglom stolu sa javnim tužiocima, predstavnicima lokalnih samouprava i javnih institucija zaduženih za slučajeve nasilja u porodici predstavljen je nacrt Analize primene načela oportuniteta i zaštitnih mera u slučajevima nasilja u porodici.

Pročitaj više >>>26.08.2016. Objavljeni su Protokoli o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i partnerskim odnosima na albanskom, mađarskom i rumunskom jeziku!

Preuzmite:

Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Protokoli i përgjithëshëm për veprim dhe bashkëpunimin e institucioneve, organeve dhe organizatave në situatat e dhunës ndaj grave në familje dhe në marëdhënjet e partneritetit

Általános protokoll a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásról és az intézmények, szervek és szervezetek együttműködéséről

Protocolul general privind procedurile şi cooperarea instituţiilor, organismelor şi organizaţiilor în situaţii de violenţă asupra femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat


Po podacima policijske uprave Borskog i Zaječarskog okruga, u proseku se evidentiraju DVE PRIJAVE nasilja u porodici SVAKOG DANA!

Na svaka dva do tri dana podnese se jedna krivična prijava za nasilje u porodici tokom cele godine!
U 2015. godini policijske uprave evidentirale su 289 oštećenih lica, 60 lica sa lakšim i 5 lica sa teškim telesnim povredama.

U istočnoj Srbiji - populacija od oko 400.000 ljudi, ne postoji ni jedna Sigurna kuća za žene i decu žrtve nasilja.

Resurs centar iz Majdanpeka pokrenuo je 18.04.2016. projekat: “Cigla-po-Cigla: Izgradnja održive sigurne kuće u istočnoj Srbiji“ kojim se predviđa prikupljanje sredstava i izgradnja kapaciteta za osnivanje Sigurne kuće.

Preuzmi liflet - 2,5 MB28.06.2016. Pobednički predlog na konkursu za logo kampanje

Na konkurs za logo kampanje ”Cigla po cigla - izgradnja sigurne kuće u istočnoj Srbiji” pristiglo je ukupno 69 predloga. Na predlog Komisije za odabir grafičkog rešenja za logo kampanje odabran je rad Mitić Gorana. Resurs centar se zahvaljuje svim učesnicima konkursa!24.06.2016. Integrisani odgovor na nasilje u porodici

Na zajedničkom seminaru predstavnika centara za socijalni rad i policije iz 8 opština Borskog i Zaječarskog okruga koji je održan 23. i 24.06. u Zaječaru, dogovoreni su dalji koraci u cilju integrisanog odgovora na nasilje nad ženama. Regionu je potrebna barem jedna sigurna kuća, a svakako treba sagledati mogućnosti za osnivanje po jedne sigurne kuće u Borskom i Zaječarskom okrugu. Predstavnici centara za socijalni rad saglasni su sa intencijom države da bi usluge socijalne zaštite trebalo izmestiti iz javnog sektora i dati prostor civilnom društvu ili privatnom sektoru za angažovanje u uspostavljanju ovakvih usluga.
Na poslednjem seminaru u okviru izgradnje ljudskih resursa formirano je koordinaciono telo za saradnju sa lokalnim samoupravama i lobiranje za zajedničko finansiranje sigurne kuće u istočnoj Srbiji, koje čine učesnici seminara iz centara za socijalni rad, policije i civilnog društva.18.06.2016. Odgovor na nasilje u porodici prevazilazi lokalne kapacitete

Iskustva zaječarske sigune kuće ali i zahtevan postupak licenciranja usluge socijalne zaštite – prihvatilišta za žrtve nasilja, potvrđuju potrebu za zajedničkim – regionalnim pristupom rešavanju problema nasilja u porodici. Dodatni problem predstavlja još uvek aktuelna zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.
Iskustva predstavnika centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i policije koji su učestvovali na dvodnevnom seminaru u vezi osnivanja sigurne kuće u istočnoj Srbiji, od 15.- 17.06. 2016.god u Zaječaru, potvrđuju da je nasilje nad ženam gorući problem, da beleži tendenciju rasta kao i da je kaznena politika za ova krivična dela najblaža. U takvom okruženju, potreba za sigurnom kućom zahteva hitan odgovor lokalnih samouprava iz Zaječarskog i Borskog okruga, zajedničku inicijativu za pooštravanje kaznene politike i nultu toleranciju prema počiniocima.13.06.2016. ”Nasilja ima mnogo više nego što to zvanične brojke pokazuju! Blaga kaznena politika mora se promeniti.”

Ključna karika u sankcionisanju nasilnika – javno tužilaštvo, često ne primenjuje sve raspoložive zakonske mehanizme, pri čemu se sudski postupci odugovlače i ne daju adekvatne rezultate. Ovo su glavni utisci sa prvog seminara u vezi osnivanja Sigurne kuće, koji je održan u Kladovu od 08.06.-10.06.2016. godine za predstavnike centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i policije. Kako zaštititi žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima, kako funkcioniše sigurna kuća i koje su zakonske obaveze pružaoca usluga socijalne zaštite, učesnici su mogli da čuju od predstavnika Savetovališta protiv nasilja u porodici, udruženja koje više od 10 godina vodi sigurnu kuću u Beogradu.08.06.2016. Održana je prva konferencija za novinare povodom početka projekta "Cigla po cigla" - izgradnja održive sigurne kuće u istočnoj Srbiji.

Da li znate da se na teritoriji Zaječarskog i Borskog okruga - populacija od 243.815 stanovnika, Popis: 2011.god, evidentiraju se DVE PRIJAVE NASILJA U PORODICI SVAKOG DANA!
U 2015.godini, na teritoriji Zaječarskog okruga evidentirana je 491 prijava sa elementima nasilja u porodici. U Borskom okrugu evidentirano je 766 prijava.
Tokom 2015.godine, policija Zaječarskog okruga, po službenoj dužnosti podnela je 116 prijavu za krivično delo nasilje u porodici, a Borska 164.
289 lica pretrpelo je lakše ili teške telesne povrede! Preuzmite Saopštenje za javnost.06.06.2016 Otvoren je konkurs za idejno rešenje za logo kampanje “Cigla-po-cigla – izgradnja sigurne kuće u istočnoj Srbiji”.

Preuzmite tekst konkursa i prijavu. Rok za podnošenje predloga za logo kampanje je 20.06.2016. Fond za pobednički logo je 750 eur!

Preuzmi prijavu - 0,23 MB

Konkurs za idejno rešenje za logo kampanje “Cigla-po-cigla – izgradnja sigurne kuće u istočnoj Srbiji" se zbog velikog broja pristiglih radova i preopterecenja mailboxa produzava do 21.06. u 23.59h