Mreže kojima pripadamo
Koalicija za građanski nadzor javnih finansija

Misija koalicije je podizanje nivoa transparentnosti javnih finansija, fiskalne odgovornosti i učešća građana u kreiranju i nadgledanju javnih politikaAnti-kriminalna akcija

Otvorena mreža organizacija civilnog društva koje žele da daju svoj doprinos borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i afirmaciji principa legalnosti.Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Koalicija različitih aktera civilnog društva koja proaktivno analizira i prati postojeće mehanizme centralizacije, kreira i predlaže nove decentralizovane modele.Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO

SERBIO doprinosi održivom razvoju bioenergetskog sektora u Srbiji, razvija tržište i povoljno poslovno okruženje za održivi bioenergetski sektor u Srbiji.