Vladavina prava - završeni projekti


VLADAVINA PRAVA – završeni projekti

Naziv projekta Cigla-po-cigla : Izgradnja održive sigurne kuće u istočnoj Srbiji
Period realizacije projekta 19.04.2016. – 18.04.2017.
Najznačajniji rezultati projekta • Unapređeni kapaciteti 48 lica zaposlenih u javnim ustanovama nadležnim za sprovođenje Protokola o zaštiti od porodičnog nasilja;
• Lista od 8 policijaca u lokalnoj zajednici dostavljena na usvajanje Ministarstvu unutrašnjih poslova;
• Protokoli o postupanju u slučajevima porodičnog nasilja za nadležne institucije prevedeni na jezike manjina- rumunski, albanski i mađarski, publikovani i dostavljeni javnim institucijama u multietničkim sredinama;
• Urađen Izveštaj o efikasnosti zakonskih mehanizama za zaštitu od porodičnog nasiljla i preporuke za primenu mehanizma “oportuniteta”;
• Pokrenuta kampanja “Cigla-po-Cigla” za prikupljanje sredstava i izgradnju podrške za osnivanje regionalne sigurne kuće u istočnoj Srbiji (dosegnuto preko 80.000 ljudi, preko 62.000 direktnih interakcija, 61 kompanija kontaktirano);
• Opština Majdanpek donela odluku o podršci projketu osnivanja Sigurne kuće u Majdanpeku i opredelila 15.000 eur za te namene
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta Više informacija
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 46.758,59 EUR
Donatori: Evropska unija 44.420,66 EUR
Opština Majdanpek 2.337,93 EUR


Naziv projekta Izgradnja kapaciteta za osnivanje sindikata u privatnom sektoru
Period realizacije projekta 19.02.2013 – 19.04.2013.
Najznačajniji rezultati projekta • Pokrenut dijalog u privatnom sektoru Borskog okruga o mogućnostima i koristima od formiranja sindikata u privatnom sektoru;
• 42 učesnika (8 vlasnika privatnih firmi i 34 predstavnika sindikata) razmenilo mišljenja i stavove na zajedničkoj konferenciji po pitanju formiranja sindikata u privatnom sektoru;
• Radnici u privatnom sektoru ohrabreni u inicijativi za osnivanje novih ili priključivanja postojećim sindikatima;
• Sprovedena medijska kampanja u Borskom okrugu “Ne paniči – Organizuj se!” za formiranje sindikata u privatnom sektoru;
• Osmišljen, odštampan i distribuiran džepni ”dnevnik rada” za evidenciju radnih sati radnika na crno;
• 80% zaposlenih u privatnom trgovniskom lancu ”Tekijanka” iz Kladova pristupili sindikatu
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 13.109,00 USD
Donatori: Institut za održive zajednice
13.109,00 USDGalerija fotografija


Naziv projekta Atraktivno radno mesto za sve
Period realizacije projekta 01.01.2012 – 28.02.2013.
Najznačajniji rezultati projekta • Građani osnaženi u pokretanju nacionalnih i lokalnih inicijativa za unapređenje uslova za dostojanstven rad;
• Na nacionalnom i lokalnom nivou preko 2500 građana potpisalo Deklaraciju o dostojanstvenom radu, preko 1,000,000 pregleda filma Dostojanstven rad, preko 32.000 poseta web sajtu, održane 32 ulične akcije u 16 gradova u Srbiji;
• Kreirana onlajn platforma za promociju dostojanstvenog rada, borbu protiv rada na crno i lobiranje za unapređenje inspekcijskog nadzora www.crnonabelo.com;
• Civilno društvo osnaženo za aktivniju borbu protiv rada na crno - preko 250 OCD učestvovalo u projektnim aktivnostima, preko 100 OCD potpisalo Deklaraciju o dostojanstvenom radu
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu Fondacija Centar za demokratiju; Centar za razvoj neprofitnog sektora; Dokukino; Timočki klub; Zajedno,zajedno
Ukupan budžet projekta 302.490 USD
Donatori: Institut za održive zajednice
30.066,00 USDGalerija fotografija


Naziv projekta Monitoring javnih nabavki u opštini Majdanpek
Period realizacije projekta 20.04.2011 – 20.12.2011.
Najznačajniji rezultati projekta • Veća transparentnost u radu organa lokalne vlasti, javnih preduzeća i institucija, naročito u postupcima javnih nabavki. Više od 60 dokumenata u vezi javnih nabavki objavljeno na portalu Tvojglas.rs;
• Ukazano na propuste, probleme i mogućnosti za unapređenje postupaka javnih nabavki u opštini Majdanpek. Nalazi monitoring javnih nabavki objavljeni u publikaciji Monitoring javnih nabavki u opštini Majdanpek;
• Građani adekvatno informisani o radu lokalne samouprave, javnih preduzeća i institucija, o sprovedenim postupcima javnih nabavki i drugim pitanjima od značaja za demokratski razvoj lokalne zajednice.
Objavljen 51 tekst i 20 video epizoda o javnim nabavkama u opštini Majdanpek;
• Veća participacija građana u nadzoru javne potrošnje i jačanju transparentnosti i odgovornosti lokalne vlasti. Preko 1300 interakcija sa građanima (komentara, pitanja, i sl) na portalu tvojglas.rs;
• Unapređena informisanost i znanje predstavnika OCD o uspešnim mehanizmima za građanski nadzor javnih finansija na završnoj konferenciji za novinare
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 14.674 USD
Donatori: UNDP
14.674 USDGalerija video emisija


Naziv projekta Učešće građana u donošenju Odluke o formiranju opštine Donji Milanovac
Period realizacije projekta 01.04.2010. - 30.9.2010.
Najznačajniji rezultati projekta • Informacije o procesu podele opštine Majdanpek kao i parametri socio-ekonomskog razvoja dveju odvojenih opština, postali su dostupni lokalnom stanovništvu putem portala www.tvojglas.rs;
• Nakon javnih rasprava u seoskim mesnim zajednicama, OO političkih partija u opštini Majdanpek upoznati sa stavovima i mišljenjima građana po pitanju podele opštine Majdanpek;
• Postignut konsenzus u vladajućoj koaliciji oko odlaganja pitanja podele opštine Majdanpek do odluke nadležnog ministarstva o izmeni i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji;
• Veb-sajt www.tvojglas.rs postao najčitanije i najreprezentativnije javno glasilo za građane opštine Majdanpek i šire, na nivou Borskog okruga i Timočke krajine
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 766.600,00 RSD
Donatori: Fond za otvoreno društvo
766.600,00 RSDGalerija fotografija


Naziv projekta 48 problema – 1 rešenje: Linija 481
Period realizacije projekta 15.01.2009 – 30.11.2009.
Najznačajniji rezultati projekta • Formirana lokalna mreža OCD za promenu legislative u vezi dodele sredstava iz opštinskog budžeta za neprofitne organizacije;
• Unapređeno znanje, veštine i kapaciteti lokalnih OCD za javno zagovaranje i lobiranje;
• Lokalna zajednica informisana o procedurama za pokretanje lokalnih inicijativa za promenu lokalnih legislativa;
• Pokrenuta inicijativa za promenu načina dodeljivanja sredstava iz lokalnog budžeta i unapređena transparentnost i odgovornost u radu lokalne samouprave;
• Skupština opštine Majdanpek donela odluku o dodeli sredstava za udruženja građana putem konkursa;
• Postignut dogovor lokalnih OCD i Opštine Majdanpek u vezi prioriteta za finansiranje u 2010. godini;
• Opredeljena sredstva u visini od 2 miliona dinara (20.000 EUR) za finansiranje lokalnih OCD putem konkursa
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 12.060,00 USD
Donatori: Balkanski fond za lokalne inicijative
10.895,00 USDGalerija fotografija


Naziv projekta Građanski nadzor javnih finansija
Period realizacije projekta 01.04.2007 – 31.03.2009.
Najznačajniji rezultati projekta • Formirana prva mreža od 8 OCD za građanski nadzor javnih finansija;
• Unapređena transparentnost javnih finansija Opštine Majdanpek, procesa donošenja odluka o budžetu, javnih nabavki i drugih odluka od značaja za građane opštine Majdanpek;
• Građani informisani o načinima za uključivanje u proces donošenja odluke o budžetu i drugih odluka od važnosti za lokalno stanovništvo;
• Smanjen broj slučajeva sukoba interesa i povećana odgovornost lokalnih funkcionera u opštini Majdanpek;
• Preko 1000 građana prisustvovalo javnim raspravama u seoskim i gradskim mesnim zajednicama tokom procesa donošenja nacrta odluke o budžetu opštine Majdanpek;
• Političke partije unapredile transparentnost u radu tokom predizborne kampanje dostavljanjem informacija o utrošenim sredstvima u kampanji
Funkcija u realizaciji projekta Partner na projektu
Partneri na projektu Centar za razvoj neprofitnog sektora, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Građanska čitaonica “Pirgos”, Užički centar za demokratiju i ljudska prava
Ukupan budžet projekta 710.640,00 EUR
Donatori: Fond za otvoreno društvo
41.330,00 EURGalerija fotografija