Prirodni resursi - završeni projekti


PRIRODNI RESURSI - završeni projekti

Naziv projekta Dijalogom do održivih ruralnih politika
Period realizacije projekta 01.04.2017. – 30.09.2017.
Najznačajniji rezultati projekta • Tri opštine u Timočkoj Krajini pokrenule dijalog sa civilnim društvom o Strategiji ruralnog razvoja;
• Urađen nacrt Strategije ruralnog razvoja 2016-2020 za Opštinu Majdanpek;
• Reanimirane Lokalne Akcione Grupe za ruralni razvoj i osnovan novi LAG “VIA DANUBIUS”
• Urađena baza udruženja sa procenom kapaciteta “SEMAFOR OCD” sa preko 50 OCD iz Timočke Krajine
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta Više informacija
Partneri na projektu UG “LESKOVO”, UG “Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek”
Ukupan budžet projekta 148.450,00 SEK
Donatori: Švedska
148.450,00 SEK


Naziv projekta Izgradnja kapaciteta za formiranje regionalnog centra za distribuciju biomase
Period realizacije projekta 01.09.2013 – 28.02.2015.
Najznačajniji rezultati projekta • Formiran prvi regionalni Centar za distribuciju biomase u partnerstvu UG Resurs centra i JKP ''Majdanpek'' iz Majdanpeka;
• Unapređeno znanje i veštine 20 mladih nezaposlenih ljudi za efikasnije poslovanje u šumarstvu i iskorišćenje obnovljivih izvora energije;
• 5 nezaposlenih lica dobilo zaposlenje u Centru za distribuciju biomase;
• Unapređeni kapaciteti za veće iskorišćenje drvne biomase nabavkom mehanizacije i opreme za proizvodnju energenata na bazi drvne biomase;
• Unapređeni kapaciteti, znanje i veštine lokalnih šumovlasnika i preduzetnika u šumarstvu za veće iskorišćenje drvne biomase;
• Promovisane mogućnosti intermodalnog transporta drvne biomase i veće iskorišćenje Dunava kao vodnog resursa;
• Urađena on-line mapa sa preko 90 preduzeća u šumarstvu i rečnih prevoznika
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO
Udruženje kapetana unutrašnje plovidbe
Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek
Ukupan budžet projekta 146.436,79 EUR
Donatori: Evropska unija / Evropska komisija
109.936,79 EURGalerija fotografija


Naziv projekta Potencijali drvne biomase u opštini Majdanpek
Period realizacije projekta 01.07.2015. - 30.9.2015.
Najznačajniji rezultati projekta • Izvršen popis 102 objekta za proizvodnju drvnog uglja – ćumura na teritoriji opštine Majdanpek;
• Popisana 61 lokacija i urađena baza podataka vlasnika ćumurana;
• Urađena i objavljena on-line mapa ćumurana na teritoriji opštine Majdanpek i dostupna na: http://www.resurscentar.rs/page.php?35
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 796.600,00 RSD
Donatori: Opština Majdanpek
320.000,00 RSDGalerija fotografija


Naziv projekta Izgradnja kapaciteta za formiranje nacionalne asocijacije za biomasu
Period realizacije projekta 01.02.2012 – 01.02.2013.
Najznačajniji rezultati projekta • Formirana mreža organizacija za promociju biomase i energije iz obnovljivih izvora – SERBIO, registrovano udruženje građana;
• Unapređeni kapaciteti lokalnih OCD u oblasti klimatskih promena i OIE;
• 313 ljudi unapredilo znanje iz OIE;
• 225 učesnika seminara i radionica za izgradnju kapaciteta za veću upotrebu OIE i drvne biomase;
• Urađen prvi sveobuhvatni priručnik iz šumarstva i dobijanja energenata iz drvne biomase;
• Formirana i registrovana 2 udruženja šumovlasnika, u Majdanpeku i Prijepolju;
• Urađena studija – Snabdevanje drvnom sečkom toplane u Majdanpeku
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu Norges Vel, Norveška
Ukupan budžet projekta 774.348 NOK
Donatori: Ambasada Kraljevine Norveške
774.348 NOK (101.210 EUR)Galerija fotografija


Naziv projekta Energetska efikasnost u javnom sektoru
Period realizacije projekta 21.05.2009 – 21.09.2009.
Najznačajniji rezultati projekta • Ugradnjom vremenskih releja na svetiljkama javne rasvete ostvarena je ušteda u potrošnji energije od 25%;
• Promovisana nova mogućnost primene efikasnog tehnološkog rešenja za postizanje uštede el.energije u 10 opština istočne Srbije;
• Promovisani primeri dobre prakse uštede energije u javnom sektoru za predstavnike 50 institucija javnog sektora iz 10 opština istočne Srbije;
• 25 mladih edukovano o merama i načinima za energetsku efikasnost;
• 50 zaposlenih u javnom sektoru informisano o načinima uštede energije u institucijama u kojima su zapošljeni;
• Podignuta svest oko 1000 zaposlenih u javnom sektoru u 10 opština obuhvaćenih projektom o načinima ponašanja pri korišćenju kancelarijske opreme i merama koje doprinose uštedi el.energije
Funkcija u realizaciji projekta Nosilac projekta
Partneri na projektu -
Ukupan budžet projekta 746.000,00 RSD
Donatori: Opština Majdanpek, Agencija za energetsku efikasnost
365.000,00 RSD Galerija fotografija