O nama


Udruženje građana Resurs centar iz Majdanpeka osnovano je 2003.godine kao nezavisna, neprofitna i politički nepristrasna organizacija na bazi učlanjenja sa misijom razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava, koja svoje ciljeve ostvaruje kroz tri programska usmerenja:

I Vladavina prava

II Mobilizacija lokalnih zajednica

III Mobilizacija prirodnih resursa

Resurs centar je inkubator aktivizma lokalnih zajednica u regionu Donjeg Podunavlja.

Naš pristup zasniva se na:

  • demonstraciji aktivizma u lokalnim zajednicama,
  • transferu akcija i znanja lokalnoj zajednici i manjim lokalnim grupama kojima se daje podrška da samostalno realizuju aktivnosti
  • promociji dobre prakse i umrežavanju organizacija civilnog društva i neformalnih građanskih grupa.

Resurs centar iz Majdanpeka je::

  • Zvaničan partner Opštine Majdanpek u formiranju i radu Kancelarije za mlade

  • Osnivač Centra za razvoj lokalne zajednice – pokretača lokalnih incijativa i inkubatora lokalnih OCD

  • Osnivač Nacionalne koalicije za decentralizaciju

  • Osnivač Koalicije za građanski nadzor javnih finansija

  • Osnivač Antikorupcijske mreže “AKRIMA”

  • Osnivač Nacionalne asocijacije za biomasu “SERBIO”

  • Osnivač i pokretači nezavisnog istraživačkog javnog glasila “Tvoj glas

  • Inicijator prvog regionalnog Centra za distribuciju biomase u Srbiji

  • Osnivač Udruženja šumovlasnika opštine Majdanpek i autor prvog priručnika za bezbedan, efikasan i održiv rad u šumarstvu

  • Pokretač prvog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Majdanpek

  • Pokretač prvog Lokalnog akcionog plana prema mladima opštine Majdanpek

  • Inicijator i afirmator osnivanja sindikata u privatnom sektoru

  • Pokretač prvog vokaciono-edukativnog trening centra u Majdanpeku - VET Centar Majdanpek

  • Registrovan ECDL trening centar za istočnu Srbiju

  • Inicijator prakse dodele sredstava udruženjima građana iz lokalnog budžeta Opštine Majdanpek putem konkursa

  • Inicijator osnivanja ženskih organizacija na teritoriji opštine Majdanpek

  • Autor on-line mape ćumurana na teritoriji opštine Majdanpek sa preko 100 popisanih objekata

 • Inicirao dijalog građana i lokalne vlasti nakon čega je zaustavljena inicijativa za podelu opštine Majdanpek na opštinu Donji Milanovac i opštinu Majdanpek

Mreže kojima pripadamo >>>