Otpočeo novi projekat na polju održive poljoprivrede!
Zašto podsticaji u poljoprivredi i šumarstvu ne funkcionišu?
Objavljeno: 11.12.2017.

Svakog dana čujemo kako država preko svojih ministarstava i lokalnih samouprava dodeljuje podsticaje za razvoj. Međutim, sudeći po načinu na koji se konkursi sprovode, čini se ipak da su podsticaji namenjeni samo određenim korisnicima – onima koji imaju “insajderske” informacije.

Kada za prijavu na konkurs za podsticajna sredstva imate 4 dana od kojih su dva dani vikenda, pri čemu je potrebno dostaviti projektnu dokumentaciju i brojna rešenja i potvrde koje izdaju druge institucije, onda je jasno zašto je stanje u poljoprivredi i šumarstvu takvo kakvo jeste. Šumarstvo i dalje ostaje sektor sa najvećim zloupotrebama i najvećim stepenom korupcije, sa čime se nijedna vlast nije ozbiljno pozabavila.U okviru projekta “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Evropska unija, aktivisti Resurs centra započeli su anketiranje poljoprivrednika o efikasnosti lokalnih mera podsticaja u poljoprivredi.

U subotu 09.12.2017. sprovedeno je anketiranje poljoprivrednika u Negotinu, a na osnovu rezultata ankete preko 80% ispitanika ne zna da postoje podsticajna sredstva za njih, niti dobijaju informacije o mogućnostima za unapređenje poljoprivrdne proizvodnje.


Očigledno je da se situacija na nacionalnom nivou ne razlikuje od lokalnog nivoa, iako se ovih dana očekuje i raspisivanje prvog konkursa iz IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivrednicima, koji raspolaže fondom od čak 175 miliona evra!

Popunite Upitnik za procenu podsticaja u poljoprivredi i dajte svoj glas o ovom problemu!

Upitnik za poljoprivrednike/ce:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKTzdFYJqQQBtHzrlxKqoROx6oPUmQ-Oxca-hd596_u6agyQ/viewform

Upitnik za organizacije:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqqZilUsb7UvbhrlAf_KySY_iKd8N0yB8tX44jY9-uWfzDSg/viewformPrvi rezultati boljeg informisanja poljoprivrednika
Objavljeno: 1.12.2017.

Veliko interesovanje za podsticaje u poljoprivredi u Opštini Majdanpek beleži se krajem ove godine. Za razliku od prošlih godina kada je iz budžetskog Fonda za poljoprivredu ostajalo neutrošeno i do 50% sredstava, ove godine beleži se značajan porast interesovanja poljoprivrednika za subvencije u poljoprivredi.Kako prenosi RTV Bor, zahtev za dodelu sredstava iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Majdanpek za 2017. godinu podnelo je 130 fizičkih i 4 pravna lica. Ako se tom broju doda i 191 zahtev za regres za veštačko osemenjavanje, može se reći da je informisanost i zainteresovanost poljoprivrednika i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava drastično unapređeno u odnosu na prethodne godine.Za razliku od Opštine Majdanpek ali i drugih opština istočne Srbije poput Boljevca, Knjaževca, Golupca, gde se takođe uspešno sprovode mere podrške poljoporivredne politike, Opština Bor koja u Fondu za poljoprivredu ima 15 miliona dinara, uspela je da realizuje samo 30% ovih sredstava. Delimično zbog loše informisanosti ali delimično i zbog lošeg planiranja od strane lokalne samouprave koja je konkurs za sredstva iz Programa mera podrške za spovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja raspisala tek 7. avgusta, ova sredstva će najverovatnije ostati neutrošena. Po rečima Branislava Jovanovića stručnog saradnika za poljoprivredu, Opština Bor će i u 2018.god. opredeliti isti iznos za mere podrške u poljoprivredi.

Resurs centar iz Majdanpeka u okviru A.S.A.P projekta sprovodi kampanju za unapređenja informisanosti poljoprivrednika o merama podrške ali i konsultativne sastanke sa poljoprivrednicima o prodlozima mera podrške u skladu sa realnim potrebama. Ove aktivnosti planirane su za proleće 2018.god.Smotra stočarstva u Klokočevcu
Objavljeno: 8.9.2017.U Klokočevcu je 07.09.2017.god. organizovana Smotra stočarstva na kojoj su u okviru projekta “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” koji se sprovodi uz finansijku podršku Evropkse unije, članovi Resurs centra sproveli anketiranje u vezi Programa podrške poljoprivredni i ruralnom rezvoju.

Svake godine Opština Majdanpek opredeljuje značajna sredstva za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Za 2017.godinu budžetirana su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara. Ipak, dosadašnja iskustva Opštine Majdanpek ali i drugih opština u istočnoj Srbiji pokazuju da se samo 50% budžetiranih sredstava i dodeli u okviru konkursa.Anekta o informisanosti i korisnosti podsticajnih sredstva u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz budžeta Opštine Majdanpek pokazala je da 98% anektiranih zna da postoje finansijski podsticaji za poljoprivredu i ruralni razvoj ali takođe, samo 5% anketiranih je konkurisalo i dobilo sredstva iz Opštine Majdanpek.

Ovo je jasan pokazatelj da postoji značaja prostor za lokalnu administraciju da uskladi smernice sa realnim potrebama i interesovanjem lokalnih poljoprivrednih proizvođača i gazdinstava.Kao najveći prioritet za finansiranje iz lokalnog budžeta, anketirani su naveli podsticaje za povratak mladih na selo i bavljenje poljoprivredom (45% anketiranih). Trećina ispitanika rekla je da je to putna i druga infrastruktura, dok nešto manje od 15% anketiranih smatra da su to podsticaji za obnovu poljoprivredne mehanizacije.

Kako je na smotri bilo preko 30 izlagača, poljoprivrednih proizvođača i distributera poljoprivrednih proizvoda i opreme, pitali smo ih kako vide budućnost ruralnog razvoja i koje su najveće šanse Opštine Majdanpek u pogledu daljeg razvoja.45 % anektiranih smatra da je razvoj otkupnih stanica za poljoprivredne proizvode može da doprinese bržem ruralnom razvoju, dok 35% ispitanika šansu za razvoj vidi u razvoju stočarstva, povrtarstva i drugih poljoprivrednih grana. Preostalih 20% ispitanika smatra da je to razvoj seoskog turizma.

Ovi predlozi i rezultati istraživanja deo su šireg i obimnijeg istaživanja o efikasnosti i svrsishodnosti postojećih Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koje se sprovodi za 8 opština Borskog i Zaječarskog okruga, Kučevo i Golubac.

Rezultati istraživanja očekuju se početkom novembra kada će se pokrenuti i dijalog sa donosiocima odluka na lokalnom nivou u vezi prilagođavanja smernica i samog Programa podrške poljoprivredi realnim potrebama i mogućnostima ruralnog stanovništva.Otpočeo novi projekat na polju održive poljoprivrede!
Objavljeno: 1.8.2017.

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka započelo je projekat “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” uz podršku Evropske unije.

Ova inicijativa obuhvata teritoriju 10 opština u Timočkoj Krajini i Braničevu. Cilj je da se na osnovu konsultacija sa korisnicima podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj iz opštinskog budžeta, definišu prioriteti i mere koji će se finansirati u narednoj godini.

Proces kreiranja, donošenja i trošenja ovih sredstava različita su od opštine do opštine. U nekim opštinama se sredstva dodeljuju bez konkursa, negde je loša realizacija a u nekim je nedovoljna informisanost i zainteresovanost poljoprivrednika, gazdinstava i udruženja za podsticaje u poljoprivredi.
Opština Majdanpek svake godine opredeli oko 13 miliona dinara za Program podsticaja u poljoprivredi ali se samo 50% i realizuje.

ASAP projekat ima za cilj da istraži razloge za ovako nisku efikasnost podsticajnih mera u poljoprivredi i preporuči mere za unapređenje efikasnosti Programa podsticajnih mera u poljoprivredi za 5 odabranih opština.

Ovaj jednogodišnji projekat realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, Udruženjem poljoprivrednika “Leskovo” i Timočkim Klubom iz Knjaževca i deo je regionalne inicijative “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu”.

Posetite stranicu regionalnog projekta: Održiva poljoprivreda za održivi Balkan.