Otpočeo novi projekat na polju održive poljoprivrede!
Smotra stočarstva u Klokočevcu
Objavljeno: 8.9.2017.U Klokočevcu je 07.09.2017.god. organizovana Smotra stočarstva na kojoj su u okviru projekta “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” koji se sprovodi uz finansijku podršku Evropkse unije, članovi Resurs centra sproveli anketiranje u vezi Programa podrške poljoprivredni i ruralnom rezvoju.

Svake godine Opština Majdanpek opredeljuje značajna sredstva za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Za 2017.godinu budžetirana su sredstva u iznosu od 5 miliona dinara. Ipak, dosadašnja iskustva Opštine Majdanpek ali i drugih opština u istočnoj Srbiji pokazuju da se samo 50% budžetiranih sredstava i dodeli u okviru konkursa.Anekta o informisanosti i korisnosti podsticajnih sredstva u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz budžeta Opštine Majdanpek pokazala je da 98% anektiranih zna da postoje finansijski podsticaji za poljoprivredu i ruralni razvoj ali takođe, samo 5% anketiranih je konkurisalo i dobilo sredstva iz Opštine Majdanpek.

Ovo je jasan pokazatelj da postoji značaja prostor za lokalnu administraciju da uskladi smernice sa realnim potrebama i interesovanjem lokalnih poljoprivrednih proizvođača i gazdinstava.Kao najveći prioritet za finansiranje iz lokalnog budžeta, anketirani su naveli podsticaje za povratak mladih na selo i bavljenje poljoprivredom (45% anketiranih). Trećina ispitanika rekla je da je to putna i druga infrastruktura, dok nešto manje od 15% anketiranih smatra da su to podsticaji za obnovu poljoprivredne mehanizacije.

Kako je na smotri bilo preko 30 izlagača, poljoprivrednih proizvođača i distributera poljoprivrednih proizvoda i opreme, pitali smo ih kako vide budućnost ruralnog razvoja i koje su najveće šanse Opštine Majdanpek u pogledu daljeg razvoja.45 % anektiranih smatra da je razvoj otkupnih stanica za poljoprivredne proizvode može da doprinese bržem ruralnom razvoju, dok 35% ispitanika šansu za razvoj vidi u razvoju stočarstva, povrtarstva i drugih poljoprivrednih grana. Preostalih 20% ispitanika smatra da je to razvoj seoskog turizma.

Ovi predlozi i rezultati istraživanja deo su šireg i obimnijeg istaživanja o efikasnosti i svrsishodnosti postojećih Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koje se sprovodi za 8 opština Borskog i Zaječarskog okruga, Kučevo i Golubac.

Rezultati istraživanja očekuju se početkom novembra kada će se pokrenuti i dijalog sa donosiocima odluka na lokalnom nivou u vezi prilagođavanja smernica i samog Programa podrške poljoprivredi realnim potrebama i mogućnostima ruralnog stanovništva.Otpočeo novi projekat na polju održive poljoprivrede!
Objavljeno: 1.8.2017.

Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka započelo je projekat “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” uz podršku Evropske unije.

Ova inicijativa obuhvata teritoriju 10 opština u Timočkoj Krajini i Braničevu. Cilj je da se na osnovu konsultacija sa korisnicima podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj iz opštinskog budžeta, definišu prioriteti i mere koji će se finansirati u narednoj godini.

Proces kreiranja, donošenja i trošenja ovih sredstava različita su od opštine do opštine. U nekim opštinama se sredstva dodeljuju bez konkursa, negde je loša realizacija a u nekim je nedovoljna informisanost i zainteresovanost poljoprivrednika, gazdinstava i udruženja za podsticaje u poljoprivredi.
Opština Majdanpek svake godine opredeli oko 13 miliona dinara za Program podsticaja u poljoprivredi ali se samo 50% i realizuje.

ASAP projekat ima za cilj da istraži razloge za ovako nisku efikasnost podsticajnih mera u poljoprivredi i preporuči mere za unapređenje efikasnosti Programa podsticajnih mera u poljoprivredi za 5 odabranih opština.

Ovaj jednogodišnji projekat realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, Udruženjem poljoprivrednika “Leskovo” i Timočkim Klubom iz Knjaževca i deo je regionalne inicijative “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu”.

Posetite stranicu regionalnog projekta: Održiva poljoprivreda za održivi Balkan.