Prirodni resursi - projekti u toku
OTPOČEO NOVI PROJEKAT NA POLJU ODRŽIVE POLJOPRIVREDE!

1.8.2017. Udruženje građana “Resurs centar” iz Majdanpeka započelo je projekat “Održive poljoprivredne politike u programima subvencija lokalnih samouprava u Srbiji” uz podršku Evropske unije.

Ova inicijativa obuhvata teritoriju 10 opština u Timočkoj Krajini i Braničevu. Cilj je da se na osnovu konsultacija sa korisnicima podsticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj iz opštinskog budžeta, definišu prioriteti i mere koji će se finansirati u narednoj godini.

Proces kreiranja, donošenja i trošenja ovih sredstava različita su od opštine do opštine. U nekim opštinama se sredstva dodeljuju bez konkursa, negde je loša realizacija a u nekim je nedovoljna informisanost i zainteresovanost poljoprivrednika, gazdinstava i udruženja za podsticaje u poljoprivredi.
Opština Majdanpek svake godine opredeli oko 13 miliona dinara za Program podsticaja u poljoprivredi ali se samo 50% i realizuje.

ASAP projekat ima za cilj da istraži razloge za ovako nisku efikasnost podsticajnih mera u poljoprivredi i preporuči mere za unapređenje efikasnosti Programa podsticajnih mera u poljoprivredi za 5 odabranih opština.

Ovaj jednogodišnji projekat realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, Udruženjem poljoprivrednika “Leskovo” i Timočkim Klubom iz Knjaževca i deo je regionalne inicijative “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu”.

Posetite stranicu regionalnog projekta: Održiva poljoprivreda za održivi Balkan.


DIJALOGOM DO ODRŽIVIH RURALNIH POLITIKA

12.4.2017. Projekat “Dijalogom do održivih ruralnih politika” ima za cilj da doprinese stvaranju povoljnog okruženja i prostora za delovanje OCD iz Timočke krajine i njihovo aktivnije i efikasnije učešće u kreiranju lokalnih javnih politika na polju ruralnog razvoja.

Projekat se sprovodi u šest opština Borskog i Zaječarskog okruga - Bor, Kladovo, Majdanpek, Zaječar, Sokobanja i Boljevac, u periodu od aprila do septembra 2017.god. uz finansijsku podršku Švedske.

Tokom 6 meseci realizacije projekta, Resurs centar i partnerske organizacije Udruženje poljoprivrednika "Leskovo" i Udruženje šumovlasnika opštine Majdanpek radiće na prikupljanju podataka o aktivnim i kredibilnim OCD iz Borskog i Zaječarskog okruga i informacije predstaviti na online platformi “Semafor OCD”. Ova baza podataka pružiće uvid u operativne, ljudske i finansijske kapacitete relevantnih OCD, njihova iskustva i kontakt informacije, a sve u cilju boljeg informisanja javnih institucija i donosica odluka i lakše mobilizacije civilnog društva tokom konsultativnh procesa donošenja lokalnih javnih politika.

Projekat pruža priliku organizacijama civilnog društva da na radionicama za pokretanje dijaloga u procesima kreiranja javnih politika saznaju više o LEADER pristupu izrade strategije ruralnog razvoja i upoznaju se sa postojećim i novim mehanizmima za učešće građana u procesima kreiranja javnih politika.

Očekivani rezultati projekta su: 1. Baza podataka – “Semafor OCD” sa informacijama o kapacitetima OCD dostupna online; 2. Osnovan i formalno registrovan LAG - Lokalna Akciona Grupa za ruralni razvoj i 3. Izrađen nacrt opštinske Strategije ruralnog razvoja na osnovu konsultativnog procesa sa civilnim društvom.

Projekat se realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Pročitaj više o Programu i projektu.

ŽIVOTNA SREDINA - BUDUĆNOST I IZAZOVI ODRŽIVOG RAZVOJA JUGOISTOČNE SRBIJE

26.10.2016. Konzorcijum udruženja građana iz jugoistočne Srbije među kojima je i Resurs centar započeo novi projekat: „Životna sredina - budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije” uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunaodnu saradnju i razvoj.

U Beogradu je 26. oktobra 2016. godine u prostorijama EU info centra dodeljeno jedanaest institucionalnih grantova organizacijama civilnog društva u okviru «Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect», koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji.

Konzorcijum koji predvodi Timočki klub iz Knjaževca čini sedam organizacija ima za cilj jačanje organizacija za aktivno učešće u praćenju primene međunarodnih, EU i nacionalnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine a koji se implementiraju na lokalnom nivou na teritoriji jugoistočne Srbije.

Resurs centar će u narednih godinu dana pratiti implementaciju ekoloških propisa i standarda i izveštavati javnost o merama za usklađivanje propisa sa pregovaračkim poglavljem 27.