Thursday 01 October 2015 - 10:04:28 Wednesday 26 November 2014 - 09:04:17 
22. novembra 2014. godine UG "Resurs centar" u saradnji sa Udruženjem kapetana unutrašnje plovidbe organizovalo je u hotelu Lepenski Vir u Donjem Milanovcu jednodnevnu radionicu za vlasnike barži, kapetane i druge zainteresovane za rečni transport.

[ Ceo tekst ... ]


Tuesday 18 November 2014 - 15:41:22 
UG Resurs centar u okviru projekta Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase u protekla dva meseca organizovalo je demonstracije procesa sečenja i cepanja ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola u opštini Majdanpek.

[ Ceo tekst ... ]


Monday 14 July 2014 - 11:43:13 
10.-11.07.2014. godine UG “Resurs centar” iz Majdanpeka organizovalo je četvrtu, završnu obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.

[ Ceo tekst ... ]


Friday 13 June 2014 - 08:56:42 
U okviru Prvog međunarodnog sajma o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije Renexpo Western Balkans, organizovanog 11. i 12. juna 2014. godine u Sava Centru u Beogradu, održana je Prva međunarodna konferencija o biomasi i biogasu.


[ Ceo tekst ... ]


Monday 12 May 2014 - 19:32:00 
10.-11.05.2014. godine UG “Resurs centar” organizovalo je treću obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.

[ Ceo tekst ... ]


Monday 14 April 2014 - 16:40:00 
UG “Resurs centar” u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase” organizovalo je drugu obuku nezaposlenih u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase 12.-13.04.2014. godine u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku.


[ Ceo tekst ... ]


Monday 24 March 2014 - 16:25:00 
22.-23.03.2014. godine u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku UG “Resurs centar” organizovalo je obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.

[ Ceo tekst ... ]


Sunday 27 October 2013 - 12:26:25 
Sunday 27 October 2013 - 12:18:02 

Go to page       >>