22. novembra 2014. godine UG "Resurs centar" u saradnji sa Udruženjem kapetana unutrašnje plovidbe organizovalo je u hotelu Lepenski Vir u Donjem Milanovcu jednodnevnu radionicu za vlasnike barži, kapetane i druge zainteresovane za rečni transport.


Radionica je obuhvatila prezentaciju postojećih tehničkih i operativnih mogućnosti za dopremu u luke, skladištenje, pretovar i prevoz biomase i ogrevnog drveta Dunavom između domaćih luka i prema lukama Dunavskog i Rajnskog sliva. Predstavnicima firmi u rečnom transportu i predstavnicima javnih preduzeća u šumarstvu, prezentovano je stanje plovnih puteva, flote, luke i transportni kapaciteti, mogućnosti iskorišćenja Dunava za transport biomase, kao i zakonska regulativa u vezi transporta biomase u inostranstvo i trenutni nedostaci propisa u praksi.

Jednodnevna radionica za vlasnike barži, kapetane i druge zainteresovane u rečnom transportu jedna je od aktivnosti na projektu „Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase“ koji UG Resurs centar realizuje u saradnji sa Udruženjem kapetana unutrašnje plovidbe, Nacionalnom asocijacijom za biomasu SERBIO i Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek.