UG Resurs centar u okviru projekta Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase u protekla dva meseca organizovalo je demonstracije procesa sečenja i cepanja ogrevnog drveta za potrebe osnovnih škola u opštini Majdanpek.


Tokom realizacije projekta nabavljene su mašine i oprema koje služe za proizvodnju drvne sečke i cepanog ogrevnog drveta, kao i za izvlačenje i transportovanje biomase.
UG Resurs centar u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika Leskovo organizovalo je u protekla dva meseca besplatno sečenje i cepanje ogrevnog drveta za potrebe seoskih škola sa teritorije opštine Majdanpek. Osnovne škole u selima Jasikovo, Vlaole i Leskovo sada spremno dočekuju zimu sa dovoljnim zalihama ogrevnog drveta. Ovu akciju finansijski je podržala Opština Majdanpek, Evropska unija i Austrijska razvojna agencija ADA.


UG Resurs centar Majdanpek sprovodi projekat “Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase” u okviru programa Socio-ekonomski razvoj regije Dunav-Srbija.