10.-11.07.2014. godine UG “Resurs centar” iz Majdanpeka organizovalo je četvrtu, završnu obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.

Teorijska obuka je održana prvog dana u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku, gde su polaznicima prezentovani osnovni pojmovi i procedure u oblasti zaštite na radu, kao i posebnosti zaštite na radu vezane za stovarište.


Drugog dana obuka je realizovana u Blizni u saradnji sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, koje je jedan od partnera na projektu. Ovom prilikom organizovana je demonstracija rada drobilice za drvo i sproveden je praktičan trening polaznika u rukovanju utovarivačem i drobilicom za drvo.