U okviru Prvog međunarodnog sajma o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije Renexpo Western Balkans, organizovanog 11. i 12. juna 2014. godine u Sava Centru u Beogradu, održana je Prva međunarodna konferencija o biomasi i biogasu.

Konferencija je obuhvatila vodeće teme u industriji biomase, mobilizaciji biomase, tehnologijama skladištenja, konverziji, projektnom finansiranju i regulativi. Fokus konferencije bio je na predstavljanju zakonskog okvira, konkretnim primerima korišćenja biomase, kao i investicionim mogućnostima za upotrebu biomase u Srbiji.Organizator Prve međunarodne konferencije o biomasi i biogasu je REECO SRB d.o.o. u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za biomasu SERBIO i lokalnim partnerima među kojima je i Udruženje građana Resurs centar iz Majdanpeka koje realizuje projekat „Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase.“Predstavnici preduzeća za prikupljanje, obradu i distribuciju energenata na bazi poljoprivredne i drvne biomase, predstavnici komunalnih preduzeća za distribuciju toplotne energije, kao i privatni vlasnici šuma i poljoprivrednici, imali su priliku da se upoznaju sa praktičnim modelima upotrebe energenata na bazi biomase. Brojni izlagači opreme, instalacija i kotlova, proizvođači i distributeri opreme za korišćenje energije vetra i Sunca, predstavili su posetiocima poslednju generaciju svojih prozivoda i opreme.


Za učesnike iz opština obuhvaćenih projektom koji finansira Evropska unija i Austrijska razvojna agencija ADA iz programa Socio-ekonomski razvoj regije Donjeg podunavlja, posebno zanimljive bile su prezentacije malih kotlova na biomasu koji bi efikasno mogli biti primenjeni u privatnim seoskim domaćinstvima i javnim objektima poput škola, domova zdravlja, ustanovama kulture i sl.

Sledeća konferencija u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase“ biće održana na jesen 2014.god i obuhvatiće teme vezane za transport energenata na bazi biomase Dunavom.