10.-11.05.2014. godine UG “Resurs centar” organizovalo je treću obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.Prvog dana obuka je sprovedena u Blizni u saradnji sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, jednim od partnera na projektu. Ovom prilikom održan je praktičan trening polaznika za rad na procesoru za ogrevno drvo, a upoznati su i sa načinom doznake stabala za seču i otpreme posečenog drveta. Polaznici su rešavali praktične zadatke u oblasti premera drveta, utvrđivanja osnovnih parametara kvaliteta drveta, i kalkulacije energetske vrednosti ogrevnog drveta.Drugog dana u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku održana je teorijska obuka na temu zaštite na radu pri preradi biomase.