UG “Resurs centar” u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase” organizovalo je drugu obuku nezaposlenih u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase 12.-13.04.2014. godine u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku.

Teorijska obuka bila je na temu nabavke sirovina, proizvodnje drvne sečke i cepanog ogrevnog drveta, korišćenja i održavanja mašina i opreme, rada na stovarištu, marketinga i prodaje.Praktični deo obuke održan je drugog dana u selu Blizna u saradnji sa Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, koji je jedan od partnera UG “Resurs centar” na ovom projektu. Ovom prilikom polaznicima je demonstriran način rada procesora za drvo.