22.-23.03.2014. godine u prostorijama Biznis inkubatora u Majdanpeku UG “Resurs centar” organizovalo je obuku nezaposlenih lica u rukovanju drvnom biomasom i rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase, u okviru projekta ”Izgradnja kapaciteta za formiranje Regionalnog centra za distribuciju biomase”.

Obuka je bila teorijskog karaktera a obrađene teme obuhvatile su pojam i tipove biomase, korišćenje biomase i proizvoda na bazi biomase, utvrđivanje osnovnih svojstava biomase i proizvoda na bazi biomase, premer drveta i utvrđivanje parametara kvaliteta.

Ovo je bila prva od četiri obuke, koliko ih je planirano, nakon čega bi četiri najuspešnija polaznika trebala biti angažovana za rad u Regionalnom centru za distribuciju biomase.