Wednesday 14 June 2017 - 15:53:40 
Godina osnivanja: 2006

Adresa: Generala Gambete 11/a, 19000 Zaječar

Telefon: 064/21 56 521, 064/64 62 304

Zakonski zastupnik: Miodrag Petrović

Email: urr.ribolovac@gmail.com

Web sajt: http://www.ribolovac-za.rs/, https://www.facebook.com/udruzenje.ribolovac?fref=ts

Ekspertiza: Rekretivno ribolovstvo i volonterske aktivnosti na očuvanju i zaštiti ribolovnih voda i ribljeg fonda kao dela životne sredine

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 384.000

Broj članova, volontera: /

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: /

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 384.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: 1 inicijativa

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: /Wednesday 14 June 2017 - 14:44:45 
Godina osnivanja: 2010

Adresa: Naselje Kraljevica c3 2/8, 19000 Zaječar

Telefon: 069/4452382

Zakonski zastupnik: Milijana Nikolić

Email: info@beta.org.rs

Web sajt: http://www.beta.org.rs/zajecar/, https://sr-rs.facebook.com/udruzenje.beta.zajecar/?ref=page_internal

Ekspertiza: Zaštita i ostvarivanje prava životinja

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 1.536.000

Broj članova, volontera: 30 članova

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: 1 volonterski projekat

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 2.000; Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 1.534.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: 1 inicijativa

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Statut, finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: /Wednesday 14 June 2017 - 14:38:27 
Godina osnivanja: 2000

Adresa: Crnorečka 22, 19000 Zaječar

Telefon: +381 19 424 911, +381 62 800 25 34

Zakonski zastupnik: Gordana Jovanović

Email: dradost@verat.net, dradost.za@gmail.com

Web sajt: http://decjaradost.org.rs/

Ekspertiza: Prava deteta

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 156.000

Broj članova, volontera: 15 članova, 50 volontera

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: 7 realizovanih projekata, 3 volonterska

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 156.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: 2 inicijative

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj, struktura upravljanja.

Dušan Veličković - Predsednik
Gordana Jovanovic - Zamenik predsednika
Miomir Simonović - Generalni sekretar
Dejan Tosić - Član upravnog odbora
Anita Janković - Član upravnog odbora

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Federacija nevladinih organizacija - FENS, Omladinska mreža ’’Živeti zajedno’’Wednesday 14 June 2017 - 14:31:39 
Godina osnivanja: 1953

Adresa: Ljube Nešića 42, 19000 Zaječar

Telefon: 064/2809-273

Zakonski zastupnik: Nenad Žikić

Email: pcelarizajecar@open.telkom.rs

Web sajt: /

Ekspertiza: Razvoj i zaštita pčelarstva, stručno i naučno obrazovanje i usavršavanje i proizvodnja i promet pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme, pribora, repromaterijala i lekova

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 703.000

Broj članova, volontera: 60 članova

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: /

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga: 91.000; Prihodi od članarina i članskih doprinosa: 276.000; Prihodi od nefinansijske imovine: 336.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS)Wednesday 14 June 2017 - 14:26:40 
Godina osnivanja: 2001

Adresa: Sedmog Septembra 2, 19000 Zaječar

Telefon: +381 19 440 224

Zakonski zastupnik: Danko Nikolić

Email: info@zainicijativa.org

Web sajt: http://www.zainicijativa.org/, https://sr-rs.facebook.com/za.inicijativa/

Ekspertiza: Razvoj lokalnih zajednica i osnaživanje građana, posebno mladih ljudi, da svoje zajednice oblikuju shodno vlastitim potrebama

Prosečan broj zaposlenih u godini: 5

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 1 : 2.564.600

Broj članova, volontera: 10 članova, 20 volontera

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: /

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga: 1.781.000; Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 11.033.000; Prihodi od nefinansijske imovine: 9.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: 1 inicijativa

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj, statut

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Mreža mirovne politike i Mreža resurs centara u SrbijiWednesday 14 June 2017 - 14:21:38 
Godina osnivanja: 2002

Adresa: Crvene Armije 142, 19000 Zaječar

Telefon: 019 441 112

Zakonski zastupnik: Ivan Marinković

Email: zajecar@jazas.rs

Web sajt: https://sr-rs.facebook.com/Omladina-Jazas-a-Zaje%C4%8Dar-1645118872440987/?ref=page_internall

Ekspertiza: Borba protiv side

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 218.000

Broj članova, volontera: /

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: /

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 218.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Omladina JAZAS-a SrbijeWednesday 14 June 2017 - 14:16:16 
Godina osnivanja: 2004

Adresa: Zorana Radmilovića 5a/12, 19000 Zaječar

Telefon: +381.(0)19.44.10.91

Zakonski zastupnik: Goran Radisavljević

Email: office@toc.rs

Web sajt: http://toc.rs/, https://sr-rs.facebook.com/TimockiOmladinskiCentar/

Ekspertiza: Izgradnja građanskog društva u Srbiji, sa posebnim osvrtom na mlade

Prosečan broj zaposlenih u godini: 4

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 1 : 2.338.000

Broj članova, volontera: 30 članova, 100 volontera

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: 19 realizovanih projekata, 2 volonterska projekta

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga: 3.683.000; Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 5.639.000; Prihodi od nefinansijske imovine: 30.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Objavljen tim, finansijski izveštaj.

Goran Radisavljević - Izvršni direktor
Jovan Žikić - Finansijski direktor
Snežana Zarev Zara - Koordinator za monitoring i evaluaciju
Ivan Živković - Predsednik, program koordinator
Bojana Perović - Asistent koordinatora programa
Dunja Marušić - Koordinator za komunikacije
Marko Ranđelović - Program koordinator
Oliver Stanojević - Volonter
Ivan Andrejević -Trening koordinator
Andrijana Petrović - Menadžer za odnose s javnošću
Ivan Marinković - Koordinator centra u Nišu
Tamara Đorđević - Koordinator volontera
Ana Jović - Koordinator drop in centra u Nišu
Ivana Spasić - Psiholog savetnik

Strateški planovi, smernice razvoja: U toku strateško planiranje

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR, Nacionalna mreža organizacija civilnog društva Anti Kriminalna Akcija-ACRIMAWednesday 14 June 2017 - 14:02:12 
Godina osnivanja: 2010

Adresa: Dragoslava Nikolića 8, 18236 Vrmdža (Sokobanja)

Telefon: /

Zakonski zastupnik: Dragana Tomić Pilipović

Email: info@cdop.rs

Web sajt: http://cdop.rs/, https://sr-rs.facebook.com/CDOP.rs/?ref=page_internal

Ekspertiza: Preduzetništvo, menadžment, održivi razvoj, ekologija

Prosečan broj zaposlenih u godini: 1

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 1 : 432.000

Broj članova, volontera: 3 člana

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: 6 realizovanih projekata, 1 volonterski projekat

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 432.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: Mreža SENSWednesday 14 June 2017 - 14:00:30 
Godina osnivanja: 2013

Adresa: Vojvode Mišića 10, 18230 Sokobanja

Telefon: +381 69654787

Zakonski zastupnik: Marko Bogićević

Email: umsokobanja@gmail.com

Web sajt: https://www.facebook.com/Udruzenje-mladih-UM-Sokobanja-726741084007884/

Ekspertiza: Omladinska politika, izgradnja građanskog društva i aktivizma mladih, podizanje svesti kod mladih o njihovoj ulozi u građanskom društvu i pomoć marginalizovanim grupama

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0 : 998.000

Broj članova, volontera: 11 članova

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: Realizovana 2 projekta

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i slično: 998.000

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Statut

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: /Wednesday 14 June 2017 - 13:55:31 
Godina osnivanja: 2002

Adresa: Alekse Markišića 129, 18230 Sokobanja

Telefon: 063/649722

Zakonski zastupnik: Ljiljana Ivanović

Email: olisokobanja1@gmail.com

Web sajt: https://www.facebook.com/OLI.SOKOBANJA/

Ekspertiza: Socijalna zaštita, obrazovanje i ekologija

Prosečan broj zaposlenih u godini: 0

Odnos broja zaposlenih i godišnjih budžeta: 0

Broj članova, volontera: 11 članova, 10 volontera

Broj realizaovanih projekata, broj volonterskih projekata koji su ponuđeni građanima: /

Izvori prihoda - odnos prihoda od donacija, prihoda od poslovne aktivnosti i prihoda od članarina: /

Broj inicijativa/procesa konsultacija OCD sa javnim vlastima u vezi promene javne politike ili donošenja odluka na lokalnom /nacionalnom nivou: /

Javno dostupni podaci o strukturi upravljanja, izveštaji o radu, statut, finansijski izveštaji namenjeni široj javnosti: Finansijski izveštaj

Strateški planovi, smernice razvoja: /

Članstvo u mrežama, koalicijama i drugim širim oblicima delovanja: LIP mreza, ISPGo to page   <<        >>